Læs online Håndtering af finansielle kriser

Antologien Håndtering af finansielle kriser omhandler håndteringen af den finansielle krise. Forskningen ved Center for kreditret og kapitalmarkedsrets har i lang tid været præget af den finansielle krise, der også har givet anledning til en række interne diskussioner omkring krisens håndtering. I denne antologi præsenteres nogle af forskningsresultaterne, såsom analysen af ændringen af regnskabsreglerne for banker i 2005, udvidelsen af hæderlighedskravene i lov om finansiel virksomhed og en behandling af den danske krisehåndterings økonomiske perspektiver.Håndtering af finansielle kriser er det 15. og sidste bind i Kredit- og kapitalmarkedsretserien, udgivet af Center for kreditret og kapitalmarkedsret ved Copenhagen Business School.

  • Navn: Håndtering af finansielle kriser
  • Format: E-bog, ePub, PDF, FB2, MOBI
  • Forfattere:
  • Sprog: Dansk